Privacy Verklaring cliënten 

Inleiding 

Tiade is een intermediair in de zorg die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Tiade verwerkt daarbij gegevens van cliënten en is voor die gegevensverwerkingen Verantwoordelijke in de zin van de AVG. Tiade respecteert daarbij de privacy en alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe Tiade met dergelijke gegevens omgaat. 

Deze Privacyverklaring is gericht op het gebruik van de software van Tiade.

Algemeen 

Tiade B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens
Noordsepad 1 A
9321 AE Peize
www.tiade.nl
050-5412961
info@tiade.nl 

 

Functionaris Gegevensbescherming
Ingrid Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Tiade. Zij is te bereiken via info@tiade.nl 

Persoonsgegevens cliënten via opdrachtgevers (organisaties) 

Sommige opdrachtgevers van Tiade zullen met de software op hun beurt persoonsgegevens verwerken van hun cliënten. In deze relatie is Tiade de Verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat Tiade in opdracht en op instructie van haar opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt. 

De opdrachtgevers van Tiade in die situatie worden aangemerkt als Verantwoordelijke in de zin van de AVG voor die betreffende gegevensverwerkingen. Opdrachtgevers hanteren in die situaties een eigen privacy-beleid waar Tiade niet verantwoordelijk voor is. 

Verwerking Persoonsgegevens door Tiade 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Personalia 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (eventueel)
 • Bankrekening gegevens (eventueel)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Tiade verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • Burgerservicenummer (BSN) 

Grondslagen voor verwerking 

Tiade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om onze dienstverlening van het matchen van zorg uit te kunnen voeren 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Tiade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tiade) tussen zit. 

Tiade gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • TiadeFlex; Voor matchen van vraag en aanbod van zorg
 • Office 365; Voor aanvullende digitale communicatie
 • Windows (OS werkstations); Voor het kunnen inloggen en opstarten van systemen

Bewaartermijnen 

Tiade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Personalia, adres, e-mail, telefoonnummer en bankrekeninggegevens;
  Worden 7 jaar bewaard i.v.m. het gebruik voor facturen. De belastingwet1 vereist hiervoor deze bewaartermijn 
 • Overige gegevens;
  Worden 5 jaar na de laatste factuurdatum verwijderd, dit omdat verzekeraars of andere opdrachtgevers nog in die periode verantwoording over geleverde zorg kunnen uitvragen.

 

1 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/
administratie_bijhouden/facturen_maken/
uw_facturen_bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Tiade verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tiade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Tiade gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tiade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van ons online platform. U kunt uw internetbrowser wel zo instellen dat deze cookies na het verlaten weer verwijderd. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op ons online platform worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn cookies voor analyse van het gebruik, zodat het platform doorlopend verbeterd kan worden. Het gaat hier om cookies van Google Analytics. Deze worden voor maximaal 2 jaar bewaard. 

Tiade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Tiade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tiade.nl 

Privacy Verklaring zorgverleners 

Inleiding 

Tiade is een intermediair in de zorg die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Tiade verwerkt daarbij gegevens van ingeschreven zorgverleners (de gebruikers van de software) en is voor die gegevensverwerkingen Verantwoordelijke in de zin van de AVG. Tiade respecteert daarbij de privacy en alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe Tiade met dergelijke gegevens omgaat. 

Deze Privacyverklaring is gericht op het gebruik van de software van Tiade. 

Algemeen 

Tiade B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Noordsepad 1 A
9321 AE Peize
www.tiade.nl
050-5412961
info@tiade.nl 

 

Functionaris Gegevensbescherming
Ingrid Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Tiade. Zij is te bereiken via info@tiade.nl 

Persoonsgegevens via opdrachtgevers 

Sommige opdrachtgevers van Tiade zullen met de software op hun beurt persoonsgegevens verwerken van hun cliënten. In deze relatie is Tiade de Verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat Tiade in opdracht en op instructie van haar opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt. 

De opdrachtgevers van Tiade in die situatie worden aangemerkt als Verantwoordelijke in de zin van de AVG voor die betreffende gegevensverwerkingen. Opdrachtgevers hanteren in die situaties een eigen privacy-beleid waar Tiade niet verantwoordelijk voor is. 

In geval van een match met een dergelijke opdrachtgever geven de opdrachtgevers van Tiade jou als zorgverlener, aan de hand van een verwerkersovereenkomst met Tiade, toestemming tot verwerking van persoonsgegevens met de volgende reden: 

 • Om de overeenkomst na te komen, zodat patiëntenzorg verleend kan worden bij betreffende betrokkene 
 • Om administratieve handelingen te kunnen verrichten om betaling af te handelen

Verwerking Persoonsgegevens door Tiade 

Tiade verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, waarbij je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Personalia 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekening gegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het portfolio op ons online platform aan te maken (in de toekomst) , in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op ons online platform
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Tiade verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

 • Burgerservicenummer (BSN) 

Grondslagen voor verwerking 

Tiade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw facturatie en betaling door opdrachtgevers
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening van het matchen van zorg uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor ons online platform zodat de overeenkomst nagekomen kan worden.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Tiade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tiade) tussen zit. 

Tiade gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • TiadeFlex; Voor matchen van vraag en aanbod van zorg
 • Office 365; Voor aanvullende digitale communicatie
 • Windows (OS werkstations); Voor het kunnen inloggen en opstarten van systemen

 

Binnenkort start Tiade met de volgende programma’s/systemen (deze zijn nog niet actief): 

 • MijnTiade:; Voor centrale toegang tot alle diensten 
 • HRM Tiade; ; Voor beheer zorgverleners en
 • Stiply, Voor digitale ondertekening van overeenkomsten

Bewaartermijnen 

Tiade bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Personalia, adres, e-mail, telefoonnummer en bankrekeninggegevens; Worden 7 jaar bewaard i.v.m. het gebruik voor facturen. De belastingwet1 vereist hiervoor deze bewaartermijn 
 • Overige gegevens; Worden 5 jaar na de laatste factuurdatum verwijderd, dit omdat verzekeraars of andere opdrachtgevers nog in die periode verantwoording over geleverde zorg kunnen uitvragen.

1https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_
bijhouden/facturen_maken/uw_facturen_bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden 

Tiade verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tiade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Tiade gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan ons online platform wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tiade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld onthouden wordt dat jij ingelogd bent. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast wordt er logging op ons online platform gehanteerd waarmee jouw surfgedrag bijgehouden wordt om eventuele fouten te kunnen traceren en oplossen. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van ons online platform. Je kunt je internetbrowser wel zo instellen dat deze cookies na het verlaten weer verwijderd. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op ons online platform worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn cookies voor analyse van het gebruik, zodat het platform doorlopend verbeterd kan worden. Het gaat hier om cookies van Google Analytics. Deze worden voor maximaal 2 jaar bewaard. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tiade en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 • Jij kan jouw eigen gegevens zelf inzien via jouw account op ons online platform. 
 • Daarnaast kan je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Ook kan je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tiade.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot verwijderen of overdragen door jou wordt gedaan, vragen wij jou daarbij wel hiervoor op locatie te komen met een geldig ID zodat wij deze kunnen verifiëren. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Tiade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Tiade neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tiade.nl