Hoe werken we?

Tiade biedt zorg in verschillende vormen aan mensen in alle leeftijdscategorieën. Hiervoor hoeft u niet weg uit uw vertrouwde omgeving; de zorg komt naar u toe. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij snel en goed inspelen op uw behoeften en wensen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat u zelf kunt meebeslissen. Het gaat immers om uw zorg!

Wanneer u contact met ons opneemt komt een van ons desgewenst bij u langs voor een intakegesprek. Telefonisch mag natuurlijk ook. In dit gesprek komen verschillende aspecten aan bod, zoals wat is de zorgvraag, wat zijn uw persoonlijke wensen, op welke tijden wilt u de zorg ontvangen, welke deskundigheid is nodig voor het uitvoeren van de zorgtaken én wat wij net zo belangrijk vinden, welke persoon zou goed bij u passen. Op basis van dit intakegesprek zoeken wij naar een of meerdere zorgprofessionals, die samen een team vormen en de zorg snel bij u thuis kunnen leveren.

Heeft u nog geen indicatie dan bespreken we met u hoe we tot een indicatie kunnen komen. Een wijkverpleegkundige kan voor u een indicatie opstellen als het om zorg gaat vanuit de ZVW. Een WLZ-indicatie kan aangevraagd worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en een WMO-indicatie bij het zorgloket van uw gemeente. Bij alle indicaties kunnen wij u adviseren.

Een goede relatie tussen onze cliënten met hun zorgverlener(s) vinden wij zeer belangrijk. Daarom werken wij met kleine, vaste teams van zorgverleners die door ons worden geselecteerd en ingezet. Zij kunnen er zelfs tot 24 uur per dag voor u zijn. Voor u betekent dit altijd een bekend gezicht in huis en persoonlijke, vertrouwde contacten. Maar ook dat de lijnen kort zijn en er snel kan worden geschakeld. U maakt bijvoorbeeld rechtstreeks afspraken met uw zorgverlener, zonder tussenkomst van ons. Zoals over het tijdstip waarop hij of zij bij u langskomt. Uiteraard kijken we vooraf altijd of het van beide kanten klikt. En mocht het toch niet bevallen, dan kunt u altijd veranderen van zorgverlener.

Tiade kent geen wachtlijsten.

 

Interesse?

Heeft u interesse in zorg via Tiade? We laten u in vier eenvoudige stappen (zie hieronder) graag zien hoe u deze zorg samen met ons kunt.

Testimonials

 • “Het is mede door jouw boven professionele zorg en aandacht dat wij kunnen terugkijken op een bijzondere en waardevolle tijd. Wij als kinderen zijn jou vooral ook dankbaar voor de geborgenheid die je aan papa maar zeker ook aan mama gegeven hebt. Wij zullen dit nooit vergeten!”

  geborgenheid
 • “Mijn broer en ik willen jullie allemaal heel heel erg hartelijk bedanken voor al jullie steun en jullie betrokkenheid! Zonder jullie had mama nooit zo lang thuis kunnen blijven wonen. We zijn jullie hier heel erg dankbaar voor!”

  steun en betrokkenheid
  Zorgvrager

Vier stappen naar de juiste zorg

 • Kennismaking

  Als u behoefte heeft aan thuiszorg, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben telefonisch contact of komen persoonlijk bij u langs om samen met u te bekijken wat de mogelijkheden zijn en welke zorg het beste past bij uw situatie en wensen. Op basis daarvan kijken we hoe wij u kunnen ondersteunen.

  We leveren zorg met, zonder én aanvullend op de indicatie.

 • Match

  Tegelijkertijd gaan we binnen onze pool van betrouwbare en goed opgeleide, zelfstandige zorgverleners op zoek naar een goede match. Dit kan één zorgverlener zijn of een team van professionele zorgverleners, afhankelijk van uw zorgbehoefte. Uiteraard komen zij desgewenst graag vooraf kennis met u maken om te zien of het klikt. In geval van spoed zetten wij de zorgverleners meteen in en volgt een intake op een later moment. Dit kan telefonisch of middels een huisbezoek.

 • Zorgvergoeding

  Wanneer een zorgindicatie is gesteld, dient de vergoeding rondom uw zorgvraag te worden geregeld. Mits dit natuurlijk nog niet het geval is. De vergoeding kan vanuit WMO, ZVW, WLZ of pgb komen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden rondom de vergoeding van uw zorgvraag.

  Voor (aanvullende) particuliere thuiszorg is geen indicatie nodig. Wij werken met marktconforme tarieven.

 • Evaluatie

  Is de kennismaking goed verlopen en zijn alle zaken rondom uw eventuele zorgvergoeding geregeld, dan kan de zorg van start gaan. Na het einde van de zorg of tussentijds ontvangt u van ons een korte vragenlijst per mail voor een evaluatie. Hierin kunt u aangeven hoe u onze dienstverlening heeft ervaren. Natuurlijk mag u dat ook altijd op andere momenten doen.

Klachtenregeling

Tiade vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de zorg die geleverd wordt. Zowel wijzelf als de zelfstandige zorgverleners waarmee wij werken, doen ons uiterste best om met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u (of uw partner/familie) van mening bent dat de zorgverlening of onze dienstverlening op bepaalde punten beter kan of dat u opmerkingen heeft.

 

Heeft u een opmerking of een klacht over onze dienstverlening?

Laat het ons weten. We proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris.

Heeft u een opmerking of een klacht over de zorgverlening?

Alle zelfstandige zorgverleners met wie wij samenwerken zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Heeft u een opmerking of een klacht over de geleverde zorg, dan vragen wij u dit eerst met uw zorgverlener te bespreken. Door de klacht te bespreken kan de zorgverlener vaak meteen een oplossing aandragen of zaken ophelderen. Mocht een oplossing uitblijven, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie waarbij de zorgverlener aangesloten is.