Hoe wordt mijn zorgvraag vergoed?

Bij Tiade kunt u zowel op basis van een zorgindicatie als zonder zorgindicatie (particulier) terecht. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden rondom vergoeding van uw zorgvraag. Hieronder vindt u een overzicht van de wijze waarop vergoeding van uw zorgvraag plaatsvindt, afhankelijk van uw situatie:

 • Zorg zonder indicatie
  Indien u niet beschikt over een zorgindicatie, maar wel behoefte heeft aan thuiszorg in welke vorm dan ook, helpen wij u graag op basis van particuliere zorg. Wij werken met zelfstandige zorgverleners en marktconforme tarieven.
 • Zorg met PGB
  Zorg voor thuiswonende cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb). Met een persoonsgebonden budget, verkregen op basis van een zorgindicatie, kunnen mensen zelf zorg inkopen.
 • Zorg via de ZVW
  Sinds 2015 wordt verpleging en verzorging geregeld via de zorgverzekeringswet. Tiade kan deze zorg voor u leveren.
 • Zorg via de WMO
  Bij zorg via de WMO gaat het om huishoudelijke hulp of begeleiding, welke wordt geregeld vanuit de gemeente. De gemeente stelt dan de indicatie. Op basis van deze indicatie kunt u kiezen voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget, zodat u zelf de regie blijft houden.
 • Zorg via de WLZ
  Indien zorg voor langere tijd nodig is, kan een beroep worden gedaan op de Wet langdurige zorg. Bijvoorbeeld in het geval van ouderen met dementie of mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. Het CIZ stelt hierbij de indicatie.

Meer informatie over de vergoeding van zorg vindt u op www.regelhulp.nl
Uiteraard kunt ook bij ons terecht met vragen over vergoeding. Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.

De voordelen van Tiade:

 • Gespecialiseerd in particuliere zorg
 • Sterk in 24-uurs zorg en terminale zorg
 • Zorg mogelijk met en zonder indicatie
 • Persoonlijke zorg door kleine, vaste teams
 • Zorg afgestemd op uw wensen
 • Actief in heel Nederland en 24 uur per dag bereikbaar
 • Dienstverlening en advies sinds 1972
 • In het bezit van het NNBU keurmerk

Testimonials

Eigen bijdrage

Let op: afhankelijk van uw zorgindicatie moet u voor thuiszorg een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit geldt voor zorg verkregen vanuit pgb, WMO en de Wet langdurige zorg. Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet geldt dit niet; dit maakt deel uit van de basisverzekering.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!