Hoe werken we?

Tiade biedt zorg voor mensen in alle leeftijdscategorieën. Hiervoor hoeft u niet weg uit uw vertrouwde omgeving; de zorg komt naar u toe. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij snel en goed inspelen op uw behoeften en wensen. En wij vinden het belangrijk dat u zelf kunt meebeslissen. Het gaat immers om uw zorg!

Wanneer u contact met ons opneemt komen verschillende aspecten aan bod zoals; wat is uw zorgvraag, wat zijn uw persoonlijke wensen, op welke tijden wilt u de zorg ontvangen, welke deskundigheid is nodig voor het uitvoeren van de zorgtaken. En minstens zo belangrijk, welke zorgverlener zou goed bij u passen. Op basis van dit gesprek selecteren wij een of meerdere zorgprofessionals, die samen een team vormen en de zorg snel bij u thuis kunnen leveren.

Heeft u nog geen indicatie dan bespreken we met u hoe u dit kunt realiseren. Een wijkverpleegkundige kan voor u een indicatie opstellen als het om zorg gaat vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Een Wet Langdurige Zorg (WLZ)-indicatie kan aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en een Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)-indicatie bij het zorgloket van uw gemeente. Bij alle indicaties kunnen wij u adviseren.

Een goede relatie tussen u en uw zorgverlener(s) vinden wij zeer belangrijk. Daarom werken wij met kleine, vaste teams van zelfstandig zorgverleners. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort en kan er snel worden geschakeld. Voor u betekent dit een bekend gezicht in huis en persoonlijke, vertrouwde contacten. U kunt rechtstreeks afspraken maken met uw zorgverlener, zonder tussenkomst van ons. Zoals over het tijdstip waarop hij of zij bij u langskomt. Voorafgaand aan de zorg kan een kennismakingsgesprek met de zorgverlener plaatsvinden om te kijken of het van beide kanten klikt. En mocht het toch niet bevallen, dan kunt u altijd veranderen van zorgverlener.

Tiade kent geen wachtlijsten.

 

Interesse?

Heeft u interesse in zorg via Tiade? We laten u in vier eenvoudige stappen (zie hieronder) graag zien hoe u deze zorg samen met ons kunt.

Testimonials

Vier stappen naar de juiste zorg

 • Kennismaking

  Als u behoefte heeft aan thuiszorg, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen in een telefoongesprek samen met u nagaan wat de mogelijkheden zijn en welke zorg het beste past bij uw situatie en wensen. Op basis daarvan kijken we hoe wij u kunnen ondersteunen.

  We leveren zorg met, zonder én aanvullend op de indicatie.

 • Match

  Wij gaan binnen onze pool van betrouwbare en goed opgeleide, zelfstandige zorgverleners op zoek naar een goede match. Dit kan één zorgverlener zijn of een team van zorgprofessionals, afhankelijk van uw zorgbehoefte. Zij komen desgewenst graag vooraf met u kennismaken om te zien of het klikt. En u kunt dan zelf direct afspraken over invulling zorg en werktijden met de zorgverlener maken.

 • Zorgvergoeding

  Wanneer een zorgindicatie is gesteld, dient de vergoeding rondom uw zorgvraag te worden geregeld. Mits dit natuurlijk nog niet het geval is. De vergoeding kan vanuit WMO, ZVW, WLZ of pgb komen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden rondom de vergoeding van uw zorgvraag.

  Voor (aanvullende) particuliere thuiszorg is geen indicatie nodig. Wij werken met marktconforme tarieven.

 • Evaluatie

  Is de kennismaking goed verlopen en zijn alle zaken rondom uw eventuele zorgvergoeding geregeld, dan kan de zorg van start gaan. Is de zorg langdurig dan zullen wij eens in de maand telefonisch contact met u zoeken voor een tussentijdse evaluatie. Hierin kunt u aangeven hoe u onze dienstverlening ervaart en hoe de zorgverlener(s) u bevallen. Natuurlijk mag u dat ook altijd op andere momenten doen.

Klachtenregeling

Tiade vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de zorg die geleverd wordt. Zowel wijzelf als de zelfstandige zorgverleners waarmee wij werken, doen ons uiterste best om met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u (of uw partner/familie) van mening bent dat de zorgverlening of onze dienstverlening op bepaalde punten beter kan of dat u opmerkingen heeft.

 

Heeft u een opmerking of een klacht over onze dienstverlening?

Laat het ons weten. We proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris.

Heeft u een opmerking of een klacht over de zorgverlening?

Alle zelfstandige zorgverleners met wie wij samenwerken zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Heeft u een opmerking of een klacht over de geleverde zorg, dan vragen wij u dit eerst met uw zorgverlener te bespreken. Door de klacht te bespreken kan de zorgverlener vaak meteen een oplossing aandragen of zaken ophelderen. Mocht een oplossing uitblijven, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie waarbij de zorgverlener aangesloten is.